Tháng 9 năm 2016

SAPALI Group đã xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đông Nam Á và đang mở rộng sang các thị trường khó tính khác như Châu Âu, Ả Rập …….